Anemona de Tubérculos
Anemona de Tubérculos

Scientific name: Hormathia pectinata. Depth: 28,1 m Location: Comao Fjord, X Region.

Anemona de Tubérculos
Anemona de Tubérculos

Scientific name: Hormathia pectinata. Depth: 28,1 m Location: Comao Fjord, X Region.