White tipped entail sea slug
White tipped entail sea slug

Scientific name: Flabellina falklandica Depth: 11,9 Location: Puerto Raúl Marín Balmaceda, XI Region.

press to zoom
White tipped entail sea slug
White tipped entail sea slug

Scientific name: Flabellina falklandica Depth: 14,3 Location: Puerto Raúl Marín Balmaceda, XI Region.

press to zoom